Storno poplatky

V prípade zrušenia záväznej rezervácie nájomcom bude prenajímateľ účtovať nájomcovi poplatok za zrušenie záväznej rezervácie (storno poplatok) vo výške:

  • 60 (vrátane) a viac dní pred dňom prevzatia: 10% z celkovej sumy za prenájom, najmenej však 100 eur
  • od 46 do 59 dní pred dňom prevzatia: 30% z celkovej sumy za prenájom
  • od 31 do 45 dní pred dňom prevzatia: 50% z celkovej sumy za prenájom
  • od 7 do 30 dní pred dňom prevzatia: 70% z celkovej sumy za prenájom
  • od 1 do 6 dní pred dňom prevzatia: 80% z celkovej sumy za prenájom
  • ku dňu začatia prenájmu 90% z celkovej sumy za prenájom